Gewittersorg

De Dönner grummelt dör de Luft

und swarter wardt de Himmel;

De Wolken bildt en bunt Gewimmel

de Störm jagt dör de Felsenkluft

Großmutter Mau list en Gesang

und bedt't to Gott den Vader

dat he för Füür und Water

vör Donner, Blitz, ehr Lebelang

ehr gnädigst mug bewahren

Dor - Krach - giften gewaltgen Slag

se zittert, jammert Weh und Ach

und deiht tosamenfahren.

!Wo, - Gott, ach Gott, wo's min Johann?"

so fangt se an to klagen

"Däh de sick woll nah buten wagen?

em kunn jo dat Gewitter slan."

Lütt Meet segt:"Jan is op'n Böön."

"Johann kumm flink hendahl  min Kind

et dönnert, blötzt et rast de Wind

kumm rünner flink min Söhn."

Johann snarcht wider in sin Roh

und hört nich no de ole Fro.

"Johann, min Söhn, kumm runner

dat donnert, lat di störn!"

Jan seggt: "Is't denn 'n Wunner?

dat kann 'k hier baben ok jo hörn."